IK innerlijk kind 

IK innerlijk kind – Harlingen

´Ik´ wordt ons al vaak vroeg afgeleerd, ´ik´ is zo’n groot woord voor een kind, ´ik´ is niet netjes en teveel op de voorgrond.
Bij Audrey in de praktijk gaat alles om ´ik´. ´Ik´ is degene over wie het gaat, waar alles om draait. ´Ik´ mag bij haar juist groot zijn, zich laten zien, mag zijn Innerlijk Kind laten spreken… Bij Audrey staat het kind aan het roer en bepaalt de koers.

Bij zowel coaching als therapie is de vorm van begeleiding erop gericht kinderen in positieve zin te veranderen vanuit hun kennis, om veranderingsmogelijkheden te creëren zodat ze bekwamer worden in het bereiken van gestelde doelen. Om met eigen kracht een blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag te bewerkstelligen.

Meer over dit bijzonder project volgt binnenkort.